Contact Us

Sugi Bee Garden (HK) Co. Ltd.

Office Unit 6, 12th Floor, Workingview Commercial Building, No.21 Yiu Wa Street, Causeway Bay, Hong Kong

Tel +852 2778 9838
WhatsApp +852 5243 0833
Fax +852 2778 9800